Tag: filozofia

Praca w życiu człowieka w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym

Praca w życiu człowieka w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym

Praca w życiu człowieka w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym – praca jako wartość. Podstawowe formy działalności człowieka. Poglądy na pracę jako celową działalność człowieka, polegającą na przekształceniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokojenia potrzeb ludzkich, a tym bardziej poglądy na wartość pracy produkcyjnej zmieniały się przez wieki. W ustroju wspólnoty rodowej traktowano ją jako […]

Scroll to Top