Odzyskiwanie danych w pewna strategia.

Odzyskiwanie danych Jak samodzielnie przeprowadzić odzyskiwanie danych

Proces odzyskiwania danych polega na odzyskiwaniu plików, które zostały usunięte, sformatowane lub w inny sposób stały się niedostępne. Chociaż proces ten może wymagać specjalistycznych narzędzi, często jest na tyle prosty, że może być wykonany przez każdego, nawet osobę mającą niewielkie doświadczenie ze sprzętem dysku twardego. Aby zminimalizować czas przestoju, warto nauczyć się odzyskiwać pliki samodzielnie. W tym artykule poznasz kilka najważniejszych wskazówek dotyczących skutecznego odzyskiwania danych. Pozwoli to również zaoszczędzić pieniądze i zminimalizować czas przestoju spowodowanego błędem.

Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania usuniętych, niedostępnych, utraconych, uszkodzonych lub sformatowanych plików.

Odzyskiwanie danych to proces przywracania brakujących lub niedostępnych danych z urządzeń pamięci masowej, w tym dysków twardych i nośników wymiennych. Proces ten jest często przeprowadzany na podstawie kopii zapasowej danych, ponieważ jest on zwykle znacznie bardziej skuteczny, gdy dane źródłowe są stosunkowo nowe. Większość przypadków utraty danych wynika z błędów ludzkich, ale przyczyną strat mogą być również ataki złośliwe. W Wielkiej Brytanii błąd ludzki był główną przyczyną utraty danych, odpowiadając za prawie dwie trzecie wszystkich incydentów zgłoszonych do Biura Komisarza ds. W takich sytuacjach głównym celem odzyskiwania danych jest zduplikowanie wszystkich podstawowych zapisów na nowe urządzenie pamięci masowej.

Nośnik pamięci masowej komputera może ulec uszkodzeniu fizycznemu lub logicznemu. Uszkodzenia te powodują, że dane stają się nieczytelne. Typowe scenariusze uszkodzeń logicznych obejmują uszkodzone tablice partycji, systemy plików i błędy nośników. Aby odzyskać dane z takiego nośnika, należy użyć programu do odzyskiwania danych, który naprawi system plików lub tablicę partycji. Program ratunkowy może również wykonać obraz nośnika pomimo błędów i nieprzetworzonych danych.

Nowoczesne systemy operacyjne zostały zaprojektowane tak, aby nie usuwać trwale plików bez zgody użytkownika. Jeżeli plik zostanie przypadkowo usunięty, może nadal znajdować się na dysku. Jeżeli jednak plik zostanie nadpisany, zostanie trwale utracony. W takim przypadku należy podjąć próbę odzyskania innych kopii pliku.

Jeśli usunięty plik nie zostanie znaleziony w Koszu, można go odzyskać. W ten sposób szanse na odzyskanie pliku są większe niż w przypadku zapisywania nowych danych. Niezapisywanie nowych danych spowoduje, że plik zostanie nadpisany. Dlatego należy o tym pamiętać przy zapisywaniu nowych danych. Można również otworzyć menu „Kopia zapasowa i przywracanie” w Panelu sterowania.

Może być wykonywana przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy na temat sprzętu napędowego

Jeśli komputer nie działa normalnie lub jeśli dysk twardy uległ awarii, może być konieczne odzyskanie danych. Przyczyną może być wiele problemów, w tym awaria systemu operacyjnego (OS) lub partycji, uszkodzenie dysku twardego i przypadkowe usunięcie danych. Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci również może spowodować, że danych nie będzie można odczytać. Na szczęście istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w odzyskaniu danych z dysku twardego.

Jeśli dysk twardy uległ awarii mechanicznej, należy zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych. Chociaż odzyskiwanie danych może być wykonywane przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy na temat sprzętu dyskowego, bardziej skomplikowane przypadki mogą wymagać pomocy specjalisty. Mimo że odzyskiwanie danych może być przeprowadzone przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy na temat sprzętu dyskowego, jakość procesu odzyskiwania danych w dużej mierze zależy od rodzaju awarii dysku.

Minimalizuje kosztowne przestoje

Chociaż większość awarii systemów informatycznych jest nieplanowana, firmy mogą się do nich przygotować i uniknąć kosztów związanych z przestojami. Firmy mogą zainwestować w zapasowe łącze internetowe i generator, a także w hosting serwerów poza siedzibą firmy. Choć opcje te mogą być drogie, mogą pomóc firmom zminimalizować koszty przestojów. Usuwanie skutków katastrof to kolejny ważny element planowania ciągłości działania. Katastrofy mogą uszkodzić sprzęt i łączność oraz zakłócić dostawy energii. Przedłużający się okres przestoju może mieć negatywny wpływ na firmę.

Firma musi wiedzieć, które dane są krytyczne dla jej działalności, a które nie. Niektóre dane i aplikacje są bardziej krytyczne dla działalności firmy niż inne, dlatego należy opracować plan ciągłości działania, aby je chronić. Należy zmapować dane, serwery i oprogramowanie, aby określić zależności między aplikacjami, które muszą zostać szybko odzyskane. Analizując wszystkie systemy i identyfikując te, które wymagają odzyskania w odpowiednim czasie, firmy mogą uniknąć przestojów i zmaksymalizować ciągłość działania.

Bez względu na to, czy firma jest mała czy duża, przestoje są kosztowne. Przestój może spowodować utratę przychodów i utratę reputacji. Przestój może również wpłynąć na bazę klientów, co może mieć wpływ na przyszłą działalność. Z tego powodu firmy powinny inwestować w jak najszybsze odzyskiwanie danych. Na szczęście dostępnych jest wiele opcji, które pomagają zminimalizować skutki kosztownych przestojów. Ostatecznie wybór odpowiedniej firmy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej organizacji.

Nawet jeśli firma ma ograniczony budżet na infrastrukturę informatyczną, przestoje są nieuniknioną częścią cyklu biznesowego. Nawet jeśli jest on spodziewany, koszt przestoju powinien być uwzględniony w rocznych planach budżetowych. Oprócz systemów kopii zapasowych i planowania, organizacje powinny również rozważyć zainstalowanie programu zarządzania incydentami o dużej dotkliwości (HSIM), aby zminimalizować koszty przestojów. Program ten jest czymś w rodzaju DEFCON dla firm.

Wymaga specjalistycznych narzędzi

Istnieją pewne specjalistyczne narzędzia wymagane w branży odzyskiwania danych. Na przykład specjalistyczne narzędzia są niezbędne do wykonywania napraw uszkodzeń mechanicznych i wymiany dysków. Wykonywanie takich napraw wymaga specjalistycznych narzędzi, umiejętności i precyzji. Naprawy te muszą być wykonywane w pomieszczeniach czystych i mogą obejmować poprawki oprogramowania układowego lub wymianę części. Jeśli jednak dysk twardy został fizycznie uszkodzony, odzyskiwanie danych wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Dlatego narzędzia te są niezbędne w każdej firmie zajmującej się odzyskiwaniem danych.

Jest to ostatnia deska ratunku

Odzyskiwanie danych z systemu Salesforce to ostatnia deska ratunku, jeśli chodzi o odzyskiwanie danych. Korzystając z tej usługi, można odzyskać dane z określonego punktu w czasie i przesłać je do innego systemu. Możliwe jest także wyeksportowanie danych w formacie CSV i zwrócenie ich w bezpieczny sposób. Należy jednak pamiętać, że usługa ta pozwala odzyskać dane tylko z ostatnich trzech miesięcy. Jest ona także kosztowna, a jej realizacja może zająć od sześciu do ośmiu tygodni.

Innym problemem jest to, że Salesforce oferuje tylko dane, a nie metadane, więc jest mało prawdopodobne, że uda się w pełni odzyskać dane. Oznacza to, że konieczne może być ręczne przywrócenie uprawnień i innych informacji. W jednym przypadku incydent o nazwie Permageddon dotknął użytkowników Pardot i Salesforce wymazał wszystkie ich uprawnienia. W związku z tym użytkownicy byli zmuszeni do odbudowania swoich profili org. Te dwa czynniki mogą uniemożliwić pełne przywrócenie danych po takiej katastrofie.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Scroll to Top