Praca w życiu człowieka w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym

Praca w życiu człowieka w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym

Praca w życiu człowieka w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym – praca jako wartość. Podstawowe formy działalności człowieka. Poglądy na pracę jako celową działalność człowieka, polegającą na przekształceniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokojenia potrzeb ludzkich, a tym bardziej poglądy na wartość pracy produkcyjnej zmieniały się przez wieki. W ustroju wspólnoty rodowej traktowano ją jako […]

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe Problematyka wykonywania i wyboru pracy, kształcenia zawodowego, a więc i poradnictwa zawodowego lokują się na przecięciu procesów i zjawisk życia społecznego i ekonomicznego, kultury, polityki i edukacji. Toczone w wymienionych obszarach dyskursy podnoszą i dookreślają tak istotne z punktu widzenia poradnictwa zawodowego kwestie jak: praca i jej rola w życiu społeczeństwa i państwa; […]

Scroll to Top